ไส้พลาสติก

 

 

 

ไส้บุ๊คแบงค์ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ

 

      

 

         

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ไส้นามบัตร

 

 

     

       

___________________________________________________________________________

 

ไส้แฟ้ม,ซองปกพลาสติกใส

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ช่องกระจกติดกระเป๋า,ช่องนามบัตร

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Visitors: 95,793